×

 • MFC - MORFICO

  MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991 jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. V současné době nabízíme široký sortiment výrobků, nacházejících uplatnění v moderním způsobu výstavby bytových, občanských i průmyslových staveb. Vývoji vlastních materiálů z tuzemských surovin zajišťuje nejvyšší kvalitu.

  Více

 • MFC - IZOBLOK

  Dřevocementové tvárnice jsou stěnové díly velkého formátu, určené pro suché zdění, splňující všechny požadavky na moderní výstavbu. Pozitivní vlastnosti dřeva použitého k výrobě a technologické postupy eliminující jeho negativní vlastnosti zaručují vynikající technické parametry stěn.

  Více

 • MFC - NOVINKY

  ANHYDRIT JIŽ NABÍZÍME I V PRAZE! Součástí našeho nového areálu v Tuklatech u Prahy je i sklad suchých cementových směsí!

 • MFC
  +
 • cs
MFC
+

K povrchové úpravě betonu a samonivelačních potěrů se používají systémy, které jsou určeny k přípravě podkladů před aplikací dalších vrstev nebo jako jejich finální povrchová úprava. Materiály se liší, co do tloušťky nanášené vrstvy, odolnosti proti vodě a chemikáliím, mechanickým a povětrnostním vlivům. Při vhodné volbě ochranného a nátěrového systému lze získat požadované vlastnosti a prodloužit tak životnost podlahy

Impregnace: slouží k úpravě betonu za účelem snížení jeho povrchové porozity a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečně nebo zcela zaplněny. Tímto druhem ošetření také vzniká na povrchu nesouvislý tenký film o tloušťce 10–100 mikronů. Tento film slouží k zastavení vnikání agresivních látek do systému pórů. Určité impregnace mohou reagovat s některými složkami betonu a vytvářet tak vyšší odolnost proti oděru a mechanickému napadání.

Penetrace: slouží ke zpevnění podkladu, ukotvení prachových částic, vytěsnění vzduch z pórů, snižuje jeho savost a zvyšuje přilnavost povrchu pro další úpravy. Hlavním cílem penetrace není ochrana daného materiálu, ale především příprava podkladu pro další nanášené vrstvy a vytvoření kvalitního adhezního můstku.

Nátěr: slouží jako povrchová úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu nebo potěru. Nátěry se používají k zajištění vylepšení kvality povrchu betonu, pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti nebo chování vůči konkrétním vnějším vlivům. V neposlední řadě zajišťují i estetické vlastností a snadnou údržbu podlahy.

Výhody systému:

 • Rychlost opravy
 • Variabilita materiálů
 • Povrch bez vlásečnicových trhlin
 • Bez nutnosti dilatace
 • Povrch pochůzný po 3 hodinách, plné zatížení po 7 dnech
 • Dlouhá životnost - min. 10 let

Použité materiály

Použité materiály:
Impregnace MFC Stoplak 610 MFC Ekopox 630 MC DUR 2095 M MFC Curol SiT60 MFC TerrazoSealer
Penetrace MFC Primer 620 MFC Ekopox 660 MFC Ekopox 661    
Nátěry MFC Ekopox 640        
Speciální MFC Ekopox 670
       

Skladby

Reference