×

 • MFC - MORFICO

  MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991 jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. V současné době nabízíme široký sortiment výrobků, nacházejících uplatnění v moderním způsobu výstavby bytových, občanských i průmyslových staveb. Vývoji vlastních materiálů z tuzemských surovin zajišťuje nejvyšší kvalitu.

  Více

 • MFC - IZOBLOK

  Dřevocementové tvárnice jsou stěnové díly velkého formátu, určené pro suché zdění, splňující všechny požadavky na moderní výstavbu. Pozitivní vlastnosti dřeva použitého k výrobě a technologické postupy eliminující jeho negativní vlastnosti zaručují vynikající technické parametry stěn.

  Více

 • MFC - NOVINKY

  ANHYHDRIT JIŽ NABÍZÍME I V PRAZE! Součástí našeho nového areálu v Modleticích u Prahy je i sklad suchých cementových směsí!

 • MFC
  +
 • cs
MFC
+

K povrchové úpravě betonu a samonivelačních potěrů se používají systémy, které jsou určeny k přípravě podkladů před aplikací dalších vrstev nebo jako jejich finální povrchová úprava. Materiály se liší, co do tloušťky nanášené vrstvy, odolnosti proti vodě a chemikáliím, mechanickým a povětrnostním vlivům. Při vhodné volbě ochranného a nátěrového systému lze získat požadované vlastnosti a prodloužit tak životnost podlahy

Impregnace: slouží k úpravě betonu za účelem snížení jeho povrchové porozity a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečně nebo zcela zaplněny. Tímto druhem ošetření také vzniká na povrchu nesouvislý tenký film o tloušťce 10–100 mikronů. Tento film slouží k zastavení vnikání agresivních látek do systému pórů. Určité impregnace mohou reagovat s některými složkami betonu a vytvářet tak vyšší odolnost proti oděru a mechanickému napadání.

Penetrace: slouží ke zpevnění podkladu, ukotvení prachových částic, vytěsnění vzduch z pórů, snižuje jeho savost a zvyšuje přilnavost povrchu pro další úpravy. Hlavním cílem penetrace není ochrana daného materiálu, ale především příprava podkladu pro další nanášené vrstvy a vytvoření kvalitního adhezního můstku.

Nátěr: slouží jako povrchová úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu nebo potěru. Nátěry se používají k zajištění vylepšení kvality povrchu betonu, pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti nebo chování vůči konkrétním vnějším vlivům. V neposlední řadě zajišťují i estetické vlastností a snadnou údržbu podlahy.

Výhody systému:

 • Rychlost opravy
 • Variabilita materiálů
 • Povrch bez vlásečnicových trhlin
 • Bez nutnosti dilatace
 • Povrch pochůzný po 3 hodinách, plné zatížení po 7 dnech
 • Dlouhá životnost - min. 10 let

Použité materiály

Použité materiály:
Impregnace MFC Stoplak 610 MFC Ekopox 630 MFC Ekopox 631 MFC Curol SiT60
Penetrace MFC Primer 620 MFC Ekopox 660 MFC Ekopox 661  
Nátěry MFC Ekopox 640      
Speciální MFC Ekopox 670
     

Skladby

Reference