×

 • MFC - MORFICO

  MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991 jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. V současné době nabízíme široký sortiment výrobků, nacházejících uplatnění v moderním způsobu výstavby bytových, občanských i průmyslových staveb. Vývoji vlastních materiálů z tuzemských surovin zajišťuje nejvyšší kvalitu.

  Více

 • MFC - IZOBLOK

  Dřevocementové tvárnice jsou stěnové díly velkého formátu, určené pro suché zdění, splňující všechny požadavky na moderní výstavbu. Pozitivní vlastnosti dřeva použitého k výrobě a technologické postupy eliminující jeho negativní vlastnosti zaručují vynikající technické parametry stěn.

  Více

 • MFC - NOVINKY

  ANHYDRIT JIŽ NABÍZÍME I V PRAZE! Součástí našeho nového areálu v Tuklatech u Prahy je i sklad suchých cementových směsí!

 • MFC
  +
 • cs
MFC
+

MFC Systém anhydritové potěry

Zpět

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy.

Anhydritový potěr: MFC Anhydrit 020 (025 a 030) je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury; relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností.

Výhody dodávek aplikačním návěsem TransMix / Bremat

Míchací a dopravní zařízení TransMix/Bremat je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Hlaví výhody:

 • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu potěru
 • na stavbě je TransMix/Bremat pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
 • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
 • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
 • okamžitá kontrola spotřeby 
 • minimální požadavky na zařízení staveniště 

 

Již téměr po celé České Republice...

Máme nyní tři výjezdová místa: Tišnov u Brna, Praha - Tuklaty, Hradec Králové

Množství pro nás není žádný problém...

V současné době disponujeme již osmi kompletně vybavenými soupravami, jejichž společný denní výkon může dosáhnout více jak 240 m³!

 

  bremat bremat 2   transmix 1 transmix 2 

Výhody systému:

 • Produktivita (cca 1000 m2 podlahové plochy za den)
 • Provozním zatížení do 7,5 kN.m-2 
 • Dobrá tepelná vodivost, vhodný pro podlahové topení
 • Nízký koeficient tepelné roztažnosti 
 • Vysoký stupeň rovinatosti ± 2 mm.m-1
 • Povrch pochůzný po 24 hodinách, 50% zatížení po 5 dnech
 • Dlouhá životnost - min. 10 let
 • Téměř bez nutnosti dilatací

Nevýhody systému:

 • Není vhodný do trvale vlhkých prostor
 • Doba vysychání před pokládkou krytiny (cca 28 dní)

Základní skladby anhydritových potěrů

 

SPOJOVACÍ POTĚR

Spojovací potěry mají zpravidla za úkol vyrovnat a připravit nerovný povrch nosného podkladu pro další použití. Spojovací potěry musí být spojeny s nosným podkladem po celé ploše a to pevně a bez přerušení. Takto lze zajistit přenos působení případných sil přímo na podkladní vrstvu. Síla vrstvy od 10 mm.

 

POTĚR NA SEPARAČNÍ VRSTVĚ

Tekutý potěr na separační vrstvě je potěrem volně pohyblivým. Tento způsob se použije tehdy, pokud podklad není vhodný pro pokládku spojovacího potěru. Často se tento způsob používá k rychlé a cenově výhodné sanaci podlah ve starých zástavbách. Síla vrstvy od 30 mm.

  POTĚR NA IZOLAČNÍ VRSTVĚ

Zvýšené požadavky na zvukovou izolaci, zvláště v bytové výstavbě, vyžadují podlahovou konstrukci s potěrem na izolační vrstvě. Právě u těchto podlahových konstrukcí je minimální síla vrstvy potěru závislá na očekávaném provozním zatížení a navíc i na stabilitě izolační vrstvy. Síla vrstvy od 30 mm.

 

 

  TOPNÝ POTĚR

Topný potěr je přímo vytápěný potěr, který je většinou položen jako potěr plovoucí. Předností anhydritového tekutého potěru je, že zcela a bez jakýchkoliv mezer opláští vodiče topení a zajistí tak optimální přenos tepla. Tloušťka potěru je přitom ovlivněna umístěním vodičů topení v potěru. Síla vrstvy od 40 mm.

 

 

Reference